Servicelijn Mitz | Zorgaanbieder

Mitz heeft een servicelijn voor zorgaanbieders. Deze pagina beschrijft de scope van dit contactpunt.

Naam

De naam van het contactpunt is servicelijn Mitz.

Doelgroep

(Medewerkers van) zorgaanbieders, ongeacht of ze al gebruik maken van Mitz.

Scope

  • Algemene vragen over Mitz toestemmingen.

  • Algemene vragen over het aansluitproces voor zorgaanbieders.

  • Feedback, opmerkingen en klachten over Mitz.

Buiten scope

  • Vragen over en problemen met de werking van de Mitz-functionaliteiten in het XIS. De leverancier van het XIS is hiervoor het aanspreekpunt.

  • Alle overige vragen (zoals problemen met de functionele en technische werking van Mitz en wijzigingsverzoeken). De MC-leverancier is hiervoor het aanspreekpunt.

Bereikbaarheid

De servicelijn Mitz is bereikbaar via een contactformulier, per e-mail en per telefoon. Contactgegevens staan op Mitz-toestemming.nl.