7. Operationele diensten en processen

Dit deel (7. Operationele diensten en processen) van het Afsprakenstelsel is normerend. Alle partijen die zijn toegetreden tot het Afsprakenstelsel moeten zich houden aan de afspraken, procedures en voorwaarden.

Mitz S&B

De Mitz Service & Beheerorganisatie (Mitz S&B) is verantwoordelijk voor Mitz en daarmee voor:

  • doorontwikkeling, het beheer en de exploitatie van Mitz (inclusief het Afsprakenstelsel)

  • service aan burgers (onder andere de infolijn Mitz), zorgaanbieders (onder andere aansluitbegeleiding en de servicelijn Mitz) en MC-leveranciers (toetreden, beheer, servicedesk Mitz)

Mitz S&B heeft een aantal operationele processen ingericht die zorgdragen voor een goed beheerde toestemmingsvoorziening:

Op de betreffende pagina’s staan de processen en diensten beschreven.

Onderdelen en teams

Ten behoeve van de operationele diensten en processen voorziet Mitz S&B in de volgende onderdelen en teams:

Onderdeel

Toelichting

Onderdeel

Toelichting

Productmanagement

Het Mitz-productmanagement is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de Mitz-voorziening.

Zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535435 en https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533604

Leveranciersmanagement

Mitz-leveranciersmanagement is onder andere verantwoordelijk voor de contacten met leveranciers en de begeleiding van de MC-leverancier bij het toetreden

Zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535108/Deelnemer+%7C+MC-leverancier#Toetreden

Implementatieteam

Het Mitz-implementatieteam ondersteunt zorgaanbieders die informatie willen of gebruik willen maken van Mitz.

Zie

Infolijn Mitz

De infolijn Mitz is het eerste contactpunt voor alle vragen vanuit burgers over MijnMitz.

Zie

Servicelijn Mitz

De servicelijn Mitz is het eerste contactpunt voor zorgaanbieders met algemene vragen over Mitz en MijnMitz.

Zie

Servicedesk Mitz

De servicedesk Mitz is het eerste contactpunt voor MC-leveranciers.

Zie

Servicemanagement

Servicemanagement is een rol binnen de verschillende servicedesks. Servicemanagement draagt onder andere zorg voor monitoring van de dienstverlening en is het eerste escalatiepunt.

Zie

Communicatie

Communicatie verzorgt onder andere woordvoering, informatiematerialen en de websites MijnMitz.nl en Mitz-toestemming.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is verantwoordelijk voor het afhandelen van privacygerelateerde klachten van burgers.

Computer Emergency Response Team (CER)

Meldpunt voor vermoedens van kwetsbaarheden in de beveiliging van Mitz.

Zie

Via het contactformulier op Mitz-toestemmingen.nl kan contact opgenomen worden met productmanagement, leveranciersmanagement en het implementatieteam.