Document toolboxDocument toolbox

6. Toetreden tot het Afsprakenstelsel

In deel 5. Architectuur van het Afsprakenstelsel staan de verschillende Actoren toegelicht die nodig zijn om de toestemmingsketen in de praktijk te laten werken. Met elkaar vormen deze actoren de architectuur van Mitz en de keten die het uitwisselen van toestemmingen mogelijk maakt.

Binnen Mitz zijn de verantwoordelijkheden onderverdeeld in verschillende rollen. Met deze rollen ondersteunt Mitz de meest voorkomende praktijksituaties. 

Dit deel gaat over de rollen die Mitz onderscheidt, de verantwoordelijkheden die bij een rol horen, het soort overeenkomst dat wordt aangegaan met Mitz, welke partijen een rol kunnen invullen en of ze al dan niet toetreden tot het Afsprakenstelsel. 

Rollen

Mitz hanteert vier verschillende rollen die gebruik kunnen maken van Mitz.

Hieronder worden de verschillende rollen kort beschreven. Op de onderliggende pagina's zijn de rolinvullingen uitgewerkt, inclusief het toetredingsproces en een verwijzing naar relevante documenten.

Rol: gebruiker

De gebruikersrol wordt ingevuld door een burger die toestemmingen vastlegt en beheert via MijnMitz. De burger is verbonden aan Mitz via de Gebruikersvoorwaarden | Burger die geaccepteerd moeten worden bij het aanmaken van het persoonlijke account op MijnMitz. De gebruiker treedt niet toe tot het Afsprakenstelsel. 

Voor verdere toelichting: Gebruiker | Burger

Rol: opdrachtgever

De rol van opdrachtgever wordt ingevuld door de organisatie die Mitz opdracht geeft voor de registratie en controle van toestemmingskeuzes en abonneeregistratie. De opdrachtgever verstrekt een opdracht aan Mitz en tekent hiervoor een opdrachtovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst. Deze rol treedt toe tot het Afsprakenstelsel. Binnen de huidige scope van Mitz vervullen zorgaanbieders de rol van opdrachtgever. 

Voor verdere toelichting: Opdrachtgever | Zorgaanbieder

Rol: deelnemer

De rol van deelnemer wordt ingevuld door de organisatie die het product levert dat een connectie met Mitz verzorgt via de technische koppelvlakken van Mitz. De organisatie gaat een overeenkomst met Mitz, doorloopt met een product het acceptatieproces en wordt deelnemer aan het Afsprakenstelsel. Binnen de huidige scope wordt deze rol ingevuld door MC-leveranciers. 

Voor verdere toelichting: Deelnemer | MC-leverancier

Rol: beheerder

De beheerder is de organisatie die op verzoek van de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie de dienst Mitz (door)ontwikkelt, beheert en exploiteert. De beheerder beheert de Mitz-voorziening inclusief het Afsprakenstelsel en levert de bijbehorende dienstverlening. Deze rol wordt ingevuld door Stichting VZVZ Servicecentrum. 

Deze rol staat verder beschreven in deel 2. Governance.

De verschillende rollen in een overzicht

Onderstaande tabel vat bovenstaande in een overzicht samen.

Rol

Beschrijving

Rolinvulling

Overeenkomst

Treedt toe

Verdere toelichting

Rol

Beschrijving

Rolinvulling

Overeenkomst

Treedt toe

Verdere toelichting

Gebruiker

Een natuurlijk persoon die zijn toestemmingen vastlegt en beheert in MijnMitz

Burger

Gebruikersvoorwaarden

Nee

Gebruiker | Burger

Opdrachtgever

Een organisatie die Mitz opdracht geeft voor de vastlegging en controle van toestemmingskeuzes en abonneeregistratie

Zorgaanbieder

Opdrachtovereenkomst

(inclusief verwerkersovereenkomst)

Ja

Opdrachtgever | Zorgaanbieder

Deelnemer

Een organisatie die een product levert die de connectie met Mitz verzorgt en geaccepteerd is door Mitz

MC-leverancier

Deelname-overeenkomst

Ja

Deelnemer | MC-leverancier

Beheerder

Een organisatie die Mitz beheert

VZVZ-SC

Overeenkomst van opdracht en verwerkersovereenkomst met opdrachtgever van Mitz

Ja

2. Governance