Document toolboxDocument toolbox

Toestemmingscatalogus

De Mitz-toestemmingscatalogus bevat een overzicht van alle toestemmingsmogelijkheden en bestaat uit een aantal onderdelen die op deze pagina verder toegelicht worden.

Toestemmingsmogelijkheden

De toestemmingsmogelijkheden in Mitz bestaan uit drie elementen:

  • categorie dossierhoudende zorgaanbieders

  • gegevenscategorie

  • categorie raadplegende zorgaanbieders

Onderstaande matrix geeft een visuele weergave van de toestemmingsmogelijkheden die vervolgens ontstaan bij invulling van de verschillende elementen.

De nummers corresponderen met de verschillende toestemmingsmogelijkheden. Het overzicht staat in de bijlage: https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535841  

Dossierhoudende zorgaanbiedercategorieën

Mitz kent een beperkt aantal categorieën van dossierhoudende zorgaanbieders waar alle zorgaanbieders in Nederland in onder te verdelen zijn. De categorieën zijn gebaseerd op de nationale codelijst van Nictiz.

Omdat de nationale zorgaanbiedertypen voor de registratie van toestemmingen uitgebreid is en leidt tot een onoverzichtelijke hoeveelheid toestemmingsvragen, bevat de Mitz-toestemmingscatalogus een mapping van de meer dan 80 typen op een beperkt aantal voor de burger herkenbare categorieën, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen, verpleging en verzorging, laboratoria en diagnostische centra. 

In de bijlage (https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535906) staan alle categorieën van Mitz en de mapping op de in Nederland gedefinieerde zorgaanbiedertypen.

Gegevenscategorieën

De toestemmingskeuze bevat een gegevenscategorie. Deze gegevenscategorie geeft aan welk type gegevens beschikbaar gesteld mogen worden naar aanleiding van het antwoord op de toestemmingsvraag.

De zorgaanbieder dient zich - bij het bepalen welke gegevens beschikbaar gesteld mogen worden - ook altijd te houden aan de betreffende wetgeving, afspraken met betrekking tot dataminimalisatie en beroepsrichtlijnen.

In de bijlage (https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535952 ) staan de gegevenscategorieën van Mitz.

Raadplegende zorgaanbiedercategorieën

De raadplegende zorgaanbieders zijn onderverdeeld in raadplegende zorgaanbiedercategorieën, gelijk aan de wijze waarop dossierhoudende zorgaanbiedercategorieën tot stand zijn gekomen.

In de bijlage () staan alle categorieën van Mitz en de mapping op de in Nederland gedefinieerde zorgaanbiedertypen.

Toestemmingssituaties

Bij gebruik van de functionaliteiten dossierhoudersknop en raadplegersknop wordt er voor een bepaalde situatie een toestemmingskeuze vastgelegd.

Dit kunnen er ook meerdere zijn: een set van toestemmingssituaties. Deze toestemmingssituaties zijn vooraf gedefinieerd. De verschillende toestemmingssituaties staan hier: .