Functionaliteiten

Mitz biedt 4 hoofdfunctionaliteiten voor zorgaanbieders - inclusief diens medewerkers - en de burger:

  • vastleggen van toestemmingskeuzes

  • uitvragen van een toestemmingskeuze

  • lokaliseren van gegevens

  • informatie ontvangen over gebruik

De meeste hoofdfunctionaliteiten kennen vervolgens een een aantal subfunctionaliteiten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de functionaliteiten in Mitz en voor wie deze beschikbaar zijn.

Een nadere uitwerking van de functionaliteiten is te vinden op de onderliggende pagina’s:

Hoofdfunctionaliteit

Subfunctionaliteit

Beschikbaar voor

Hoofdfunctionaliteit

Subfunctionaliteit

Beschikbaar voor

Vastleggen van toestemmingskeuzes
MijnMitz.nl

Burger

Samen naar MijnMitz.nl

Zorgaanbieder

Dossierhoudersknop: vastleggen van toestemming om beschikbaar te kunnen stellen

Zorgaanbieder

Raadplegersknop: vastleggen van toestemming om te kunnen raadplegen

Zorgaanbieder

Migratie van bestaande toestemmingen

Zorgaanbieder

Uitvragen van een toestemmingskeuze

-

Zorgaanbieder

Lokaliseren van gegevens

Vastleggen van lokalisatiegegevens

Zorgaanbieder

Opvragen van lokalisatiegegevens

Zorgaanbieder

Informatie ontvangen over gebruik


Informatie over aangesloten zorgaanbieders

Burger

Informatie over geraadpleegde toestemmingskeuzes

Burger

Informatie over vastgelegde toestemmingskeuzes door een ander dan de burger zelf

Burger

Informatie over wijzigingen in het toestemmingsprofiel van de patiënt

Zorgaanbieder

Logging

-