5. Architectuur

Dit deel van het Afsprakenstelsel beschrijft de architectuur in de volgende onderdelen:

Actoren

De Mitz-architectuur kent personen, organisaties en technische componenten als actoren in de toestemmingsketen. Dit deel bevat een beschrijving van de verschillende actoren. Het legt een link met de verschillende functionaliteiten die Mitz biedt en de rol van de actor in het Afsprakenstelsel.

Zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534040

Componenten

Mitz bestaat uit verschillende componenten: MijnMitz, toestemmingsregister, abonnementenregister, autorisatieserver en de toestemmingscatalogus. In dit onderdeel staan deze componenten beschreven.

Zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534121

Functionaliteiten

Mitz biedt functionaliteiten voor de zorgaanbieder en voor de burger. Dit onderdeel geeft een beschrijving van alle beschikbare functionaliteiten, voor wie de functionaliteit beschikbaar is en of het al dan niet een verplichte functionaliteit is voor zorgaanbieders die gebruik gaan maken van Mitz.

Bij elke functionaliteit staat welke (aanvullende) voorwaarden gelden voor de zorgaanbieder en welk koppelvlak of welke snelkoppeling benodigd is voor de betreffende functionaliteit.

Zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534200

Connectiviteit

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten die Mitz bied voor zorgaanbieders, is een technische connectie met Mitz nodig. Dit deel beschrijft de beschikbare koppelvlakken en snelkoppelingen. En voor welke Mitz-functionaliteiten ze benodigd zijn.

Zie

Toestemmingsvraag en toestemmingskeuzes

Mitz bevat de toestemmingskeuzes van burgers. Dit onderdeel beschrijft de opbouw van een toestemmingsvraag en de verschillende toestemmingskeuzes die een burger kan maken. Ook staat uitgelegd wat een categorale en individuele toestemming inhoudt.

Zie

Toestemmingscatalogus

De Mitz-toestemmingscatalogus bevat een overzicht van alle mogelijke toestemmingsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor de burger. Dit deel beschrijft de verschillende elementen van een toestemmingsmogelijkheid - categorie dossierhoudende zorgaanbieders, gegevenscategorie en categorie raadplegende zorgaanbieders - en geeft een toelichting op de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

Zie

Aansluiting op landelijke voorzieningen

Mitz maakt gebruik van een aantal landelijke voorzieningen. Dit deel beschrijft van welke landelijke voorzieningen Mitz gebruik maakt.

Zie

Architectuurdocumenten

In de bijlagen staan de beschikbare architectuurdocumenten zoals implementatiehandleidingen.

Zie