• gereed
 • Overeenkomsten

  Mitz is een privaatrechtelijk initiatief van de zorgsector. Zorgaanbieders zijn niet wettelijk verplicht tot het gebruik van Mitz. Stichting GVvZ heeft VZVZ-SC opdracht gegeven om de overeenkomsten aan te gaan met partijen die aansluiten op en gebruik maken van Mitz.

  Met de volgende partijen worden overeenkomsten aangegaan uit hoofde van het Afsprakenstelsel:


  Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende overeenkomsten.

  Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de rechtsrelaties en bijbehorende verwerkingen.

  Van

  Met

  Naam overeenkomst

  Doel

  Van

  Met

  Naam overeenkomst

  Doel

  Gebruiker | Burger

  Stichting VZVZ Servicecentrum 

  • acceptatie gebruikersvoorwaarden en privacyreglement

  • toestemming verwerking gebruikersgegevens

  • toestemming verwerking toestemmingskeuzes

  Opdrachtgever | Zorgaanbieder

  Stichting VZVZ Servicecentrum 

  • opdrachtgever aan Mitz voor registratie en controle toestemmingskeuzes

  • conformeren aan het Mitz Afsprakenstelsel

  • verwerkersovereenkomst abonneeregistratie en toestemmingsregistratie (migratie)

  Stichting GVvZ

  Stichting VZVZ Servicecentrum

  Overeenkomst van opdracht (incl. verwerkersovereenkomst)

  • uitvoering Jaarplan Mitz, (door)ontwikkeling, beheer en exploitatie Mitz

  • ondersteuning bestuur Stichting GVvZ (bestuursbureau, financieel/administratief)

  • VZVZ-SC is verwerker voor Stichting GVvZ

  Stichting VZVZ Servicecentrum 

  Deelnemer | MC-leverancier

  • overeenkomst aangaan met de MC-leverancier

  • afspraken omtrent beheer, acceptatie en doorontwikkeling Mitz Connector