Document toolboxDocument toolbox

MijnMitz

MijnMitz (www.MijnMitz.nl) is het portaal waar burgers hun toestemmingskeuzes kunnen vastleggen en beheren.

Zo ziet MijnMitz eruit

De website MijnMitz.nl is de toegang tot het portaal om toestemmingskeuzes vast te leggen. De burger komt terecht op de informatieve website waar een korte toelichting staat over Mitz en het vastleggen van toestemmingskeuzes.

Na inloggen met DigiD krijgt de burger toegang tot de persoonlijke Mitz-omgeving.

Mitz is breed toegankelijk voor alle burgers in Nederland door:

  • een responsive website die beschikbaar is op computer, tablet en smartphone

  • het gebruik van taalniveau B1 (dit is eenvoudig taalgebruik dat voor de overgrote meerderheid van bevolking te begrijpen is)

  • het voldoen aan de richtlijnen van digitale toegankelijkheid (WCAG)

Onboarding

Bij de eerste keer inloggen, moet het MijnMitz-gebruikersaccount geactiveerd worden. Dit kan de burger zelf doen zonder tussenkomst van een zorgaanbieder.

Om een gebruikersaccount te activeren moet de burger:

De burger ontvangt vervolgens een e-mail met daarin het verzoek het e-mailadres te bevestigen. Na bevestiging, is het persoonlijke MijnMitz-gebruikersaccount geactiveerd.

Aangesloten zorgaanbieders en toestemmingskeuzes

In MijnMitz kan de burger direct zien welke van zijn zorgaanbieders al gebruik maken van Mitz. Vastgelegde toestemmingskeuzes zijn direct van toepassing op deze zorgaanbieders. Zodra nieuwe zorgaanbieders gebruik gaan maken van Mitz, zijn de gemaakte toestemmingskeuzes ook op hen van toepassing.

Bij de eerste keer inloggen in MijnMitz zijn mogelijk al gemaakte toestemmingskeuzes te zien. Het gaat dan om toestemmingskeuzes die eerder zijn gemaakt en door aangesloten zorgaanbieders in Mitz zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld doordat bestaande toestemmingskeuzes van een aangesloten zorgaanbieder naar Mitz zijn gemigreerd of omdat de zorgaanbieder op verzoek van de burger een toestemming in Mitz heeft vastgelegd via de toestemmingsknop of via Samen-naar-MijnMitz.

De burger kan in MijnMitz alle toestemmingskeuzes aanpassen, ook de al aanwezige keuzes.

Toestemmingskeuzes vastleggen

In MijnMitz kan de burger via drie keuzeopties zijn toestemmingskeuzes vastleggen of aanpassen.

De keuzeopties staan in onderstaande tabel met de afbeelding en de tekst uit MijnMitz. Bij iedere optie kan desgewenst verdiepende informatie worden getoond.

Keuze

Afbeelding

Tekst

Keuze

Afbeelding

Tekst

1

Al jouw zorgaanbieders mogen jouw gegevens beschikbaar stellen

Je geeft toestemming aan al jouw zorgaanbieders om jouw gegevens beschikbaar te stellen.

Alle andere zorgaanbieders mogen jouw medische gegevens elektronisch opvragen, maar alleen als dit nodig is voor jouw behandeling.

2

Bepaalde zorgaanbieders mogen jouw medische gegevens beschikbaar stellen

Je geeft toestemming aan een bepaalde zorgaanbieder, bijvoorbeeld jouw huisarts, om jouw gegevens beschikbaar te stellen

of

je geeft toestemming aan een bepaalde groep van zorgaanbieders, bijvoorbeeld alle apotheken.

Andere zorgaanbieders mogen jouw medische gegevens elektronisch opvragen, maar alleen als dit nodig is voor jouw behandeling.

3

Geen enkele zorgaanbieder mag jouw gegevens beschikbaar stellen

Je geeft geen enkele zorgaanbieder toestemming om jouw gegevens beschikbaar te stellen.

Andere zorgaanbieders kunnen jouw gegevens niet elektronisch opvragen.

Als een nieuwe of andere zorgaanbieder toch jouw medische gegevens nodig heeft voor jouw behandeling, moeten die op een andere manier worden verstrekt. Ook kun jij zelf de zorgaanbieder informeren.

Ook als je geen toestemming geeft, behandelt een zorgaanbieder jou zo goed mogelijk.

Toestemmingskeuzes aanpassen

Alle toestemmingskeuzes kunnen altijd aangepast worden door de burger.

Ook als bijvoorbeeld keuzeoptie 1 of 3 is gekozen. De burger kan daarna in detail de keuzes verfijnen voor bepaalde individuele aangesloten zorgaanbieders en categorieën zorgaanbieders.

MijnMitz voor kinderen en jongeren

Voor kinderen onder de 12 geldt dat de ouder of voogd toestemmingskeuzes vast kan leggen in MijnMitz van het kind. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen zelf hun MijnMitz activeren en toestemmingskeuzes vastleggen en beheren.

Om de toestemmingskeuzes van kinderen en jongeren actief te maken is eerst bevestiging van een ouder (of voogd) nodig. Hiervoor kan het kind een koppelcode in MijnMitz delen met de ouder, die vervolgens in het eigen Mitz-gebruikersaccount de toestemmingskeuzes van het kind kan bevestigen of afkeuren.

Geïnformeerd worden over activiteiten

Via MijnMitz kan de burger op de hoogte blijven van activiteiten van aangesloten zorgaanbieders. Bijvoorbeeld welke zorgaanbieder de toestemmingskeuzes heeft opgevraagd en of er nieuwe toestemmingen gemigreerd zijn.

Deze meldingen kunnen desgewenst ook per e-mail worden ontvangen. Met het oog op privacy bevat de e-mail geen inhoudelijke informatie.

Vragen en ondersteuning

Op MijnMitz.nl staan veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Ook staan hier de contactgegevens van de infolijn Mitz voor burgers. Zie https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535246.