• gereed
 • Document toolboxDocument toolbox

  Introductie

  Welkom bij het Mitz Afsprakenstelsel

  Dit is het Mitz Afsprakenstelsel.

  Het Mitz Afsprakenstelsel is publiek beschikbaar voor iedereen met interesse in de online toestemmingsvoorziening Mitz.

  Mitz, één overzichtelijke plek voor toestemmingen

  Mitz is een gemeenschappelijke voorziening waarmee burgers zelf online toestemmingskeuzes kunnen beheren voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgaanbieders. Dit kan op MijnMitz.nl. Aangesloten zorgaanbieders kunnen via Mitz controleren of er toestemming is gegeven voor het beschikbaar stellen van medische gegevens aan andere zorgaanbieders.

  Het Mitz Afsprakenstelsel

  Het Mitz Afsprakenstelsel (vanaf nu: Afsprakenstelsel) beschrijft het geheel van rollen, verantwoordelijkheden, technische, organisatorische en juridische waarborgen voor het vertrouwen in de toestemmingsvoorziening Mitz. Het zijn afspraken tussen alle betrokkenen.

  Het doel van het Afsprakenstelsel is het borgen van vertrouwen in de keten. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de hele keten op een veilige, betrouwbare en verantwoorde manier is geregeld.

  Doelgroep

  De primaire doelgroepen van het Afsprakenstelsel zijn de partijen die toetreden tot Mitz:

  • zorgaanbieders

  • leveranciers van een Mitz Connector (MC-leverancier)

  Een toelichting op de rollen in het Afsprakenstelsel staat in deel https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534850.

  De overige doelgroepen van het Afsprakenstelsel zijn alle partijen en personen die geïnteresseerd zijn in de online toestemmingsvoorziening Mitz.

  Leeswijzer

  Het Afsprakenstelsel bestaat uit 7 delen:

  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533286

  Dit deel beschrijft de basis van Mitz. Het bevat onder andere een beknopte beschrijving van Mitz, de scope, een samenvatting van het vertrouwensmodel en de inrichting van de governance. Ook introduceert het enkele basistermen die relevant zijn voor dit Afsprakenstelsel.

  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533604

  Dit deel beschrijft de governance van Mitz met daarin de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie, Stichting VZVZ Servicecentrum, de Deelnemers- en Gebruikersraad. In dit deel staan ook de overeenkomsten beschreven en hoe de gegevensverwerkingsverantwoordelijkheden zijn belegd.

  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533820

  De juridische context is relevant omdat een toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens een wettelijke basis kent. Vanuit wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan een toestemming. Dit deel beschrijft het wettelijk kader.


  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533886

  Zorgaanbieders en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de hele keten van uitwisseling - inclusief het vaststellen van een rechtsgeldige toestemming - op een veilige, betrouwbare en verantwoorde manier georganiseerd is. In het vertrouwensmodel is het geheel van waarborgen voor het vertrouwen in Mitz beschreven.

  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533965

  In het deel Architectuur komt de werking van Mitz in de praktijk uitgebreid aan bod op basis van de huidige versie van de architectuurdocumenten. Het bevat onder andere een beschrijving van de opbouw van de toestemmingsvraag. Dit deel bevat ook informatie over de Mitz-componenten, de functionaliteiten, koppelvlakken en snelkoppelingen.

  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534850

  Dit deel beschrijft de rollen die gebruik kunnen maken van Mitz: gebruiker, opdrachtgever, deelnemer en beheerder. Per rol staat beschreven wat de verantwoordelijkheden van deze rol zijn, en of en hoe deze rol toe kan treden tot het Afsprakenstelsel.

   

  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535180

  Voor partijen die toetreden zijn de operationele diensten en processen relevant. Dit deel beschrijft o.a. de werkwijze van de verschillende servicedesks, het change- release- en incidentmanagement en overige procedures.  Lees- en navigatietips

  Normerende onderdelen van het Afsprakenstelsel

  De normerende onderdelen van het Afsprakenstelsel met eisen, voorwaarden en processen zijn:

  De overige onderdelen van het Afsprakenstelsel zijn informatief van aard.

  Release-informatie

  Het Afsprakenstelsel wordt beheerd en doorontwikkeld in samenspraak met zorgaanbieders, leveranciers en burgers. In deel https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533604 staat beschreven welke partijen een rol hebben bij wijzigingen in het Afsprakenstelsel en het proces rondom een nieuwe release.

  Onderstaande tabel toont de actieve releases van het Afsprakenstelsel.

  Versie

  Status

  Ingangsdatum

  Geldig tot

  Versie

  Status

  Ingangsdatum

  Geldig tot

  1.0.1

  Actuele versie

  Oct 10, 2023

   

  Onder https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535634 staan onder andere de belangrijkste wijzingen in de versie ten opzichte van de voorgaande versie van het Afsprakenstelsel.

  Vragen over het Mitz Afsprakenstelsel

  Vragen of opmerkingen over het Afsprakenstelsel kunt u sturen via de contactpagina op Mitz-toestemmingen.nl.