Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inhoud

Table of Contents

Inleiding

...

In veel gevallen zal de Twiin Deelnemer zelf al afspraken gemaakt hebben met externe partijen die de rol vervullen van Twiin Dienstverlener en/of GtK Beheerder. Zo niet, dan kan de deelnemer gebruikmaken van de modelovereenkomsten die Twiin beschikbaar heeft gesteld. De Twiin Deelnemer kan de modelovereenkomsten ook gebruiken om bestaande afspraken te toetsen. Het gaat om de Dienstverleningsovereenkomst en Beheerovereenkomst. Deze modelovereenkomsten zijn op te vragen via info@twiin.nl.

Verklaringen 

Verklaring Twiin Dienstverlener

De Twiin Dienstverlener ondertekent de Verklaring Twiin Dienstverlener. Daarin verklaart deze partij dat hij de taken en verantwoordelijkheden op zich te neemt zoals die in het Twiin Afsprakenstelsel voor deze rol staan beschreven. De Twiin Organisatie onderschrijft met het ondertekenen van de verklaring dat de diensten die de Twiin Dienstverlener aanbiedt, passend zijn om invulling te geven aan zijn rol zoals omschreven in het Twiin Afsprakenstelsel. 

De Twiin Deelnemer kan ook de rol van Twiin Dienstverlener vervullen voor zichzelf en voor andere Twiin Deelnemers.

Het proces voor het tekenen van een Verklaring Twiin Dienstverlener is beschreven op de pagina Verkrijgen verklaring Twiin Dienstverlener.

Verklaring GtK Beheerder

Welke partijen kunnen de rol uitvoeren van GtK Beheerder? Twiin Deelnemer kan besluiten om de taken en verantwoordelijkheden van de GtK Beheerder geheel of ten dele zelf uit te voeren of hierover afspraken te maken met de GtK Leverancier. De Twiin Deelnemer kan ook besluiten om een aparte GtK Beheerder in te schakelen. Als de GtK Beheerder een rol krijgt en betrokken wil worden bij de doorontwikkeling van het Twiin Afsprakenstelsel op basis van het Reglement, is vereist dat GtK Beheerder de Verklaring GtK Beheerder tekent met de Twiin Organisatie. Daarin verklaart de aspirant GtK Beheerder dat hij de taken en verantwoordelijkheden op zich te neemt zoals die in het Twiin Afsprakenstelsel voor zijn rol staan beschreven. De Twiin Organisatie onderschrijft met de verklaring dat de diensten die de GtK Beheerder aanbiedt, passend zijn om invulling te geven aan hun rol zoals omschreven in het Twiin Afsprakenstelsel. 

Het proces voor het tekenen van een Verklaring GtK Beheer is beschreven onder het menu Verkrijgen verklaring GtK Beheerder.

...