Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Er zijn verschillende manieren en hulpmiddelen om door het afsprakenstelsel heen te lezen:

...

Per doelgroep een handreiking welke onderdelen van het afsprakenstelsel voor de doelgroep vooral relevant zijn.
Klik op: 1.1 | Doelgroepen

...

...

Navigatiekaart Twiin Afsprakenstelsel

Met deze 'kaart' navigeer je snel en makkelijk door het Twiin Afsprakenstelsel.

Include Page
Twiincon:1.3 | Navigatiekaart Twiin AfsprakenstelselTwiincon:
1.3 | Navigatiekaart Twiin Afsprakenstelsel

...