Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Op deze site worden de gereedstaande, ingeplande en uitgevoerde MedMij Afsprakenstelsel Service Request (SR) (publiek) gepubliceerd.

  • Klaar voor publicatie, nog niet verwerkt: de SR’s die gereed zijn voor publicatie, maar nog niet gepland zijn voor een specifiek publicatiemomentpublicatieslot.

  • Gepland voor publicatie: de SR’s die gepland zijn voor een specifiek publicatie slotpublicatieslot.

  • Gepubliceerd: bevat de SR’s die zijn doorgevoerd in het MedMij Afsprakenstelsel.

De publicatie slots publicatieslots zijn op een vast moment, in principe de tweede dinsdag van de maand.

Info

Het SR bevat de instructies voor het editors-team over welke aanpassingen waar in het MedMij Afsprakenstelsel moeten worden doorgevoerd. Het is daarmee geen ‘vervanging’ voor de betreffende pagina('s) in het afsprakenstelsel.

Doorgevoerde wijzigingen kunnen op een later moment door een ander SR opnieuw aangepast worden.

Note

De gepubliceerde actuele versie van het MedMij Afsprakenstelsel is altijd leidend.

...