Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Enkel deelnemers die zijn toegelaten in de rol van Dienstverlener zorgaanbieder mogen de rol van Dienstverlener aanbieder vervullen. Daarbij is acceptatie Acceptatie voor de rol Dienstverlener zorgaanbieder is tevens geldig  is tegelijkertijd een acceptatie voor de rol rol van Dienstverlener aanbieder.

...