Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: link naar bestand op pagina toestemmingsverklaring

...

De bevestigingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van een verplicht bevestigingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid 1b op de pagina User interface (Autorisatieserver). De HTML- en CSS-bestanden om het scherm te kunnen gebruiken, zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (verplichte schermen

Insert excerpt
Toestemmingsverklaring
Toestemmingsverklaring
nopaneltrue
). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm. De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina. Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de bevestiging.

...