Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • een modeldiagram met de structuur van de betrokken soorten informatie;
  • een lijst met invarianten die extra eisen opleggen aan de instanties van het model;
  • een lijst met zogenoemde basisklassen, dat wil zeggen, klassen waarvan de structuur in het diagram niet uitgewerkt staat, maar waarvan de waarden op zichzelf betekenis geacht worden te hebben.
Info

De verschillende informatiemodellen die zijn opgesteld voor versie 1.4.0 van het afsprakenstelsel gelden ook voor deze versie (1.4.1). Daarom wordt in de verschillende informatiemodellen nog verwezen naar versie 1.4.0.


Abstractieniveaus

De drie abstractieniveaus zijn:

...