Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • een¬†overzicht over de lagen (en kolommen) van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel
  • een index waarmee men bij een architectuurdetail snel de laag kan vinden waarop er op dat detail wordt ingegaan.

Drawio
bordertruefalse
diagramNameArchitectuur
simpleViewertrue
width600
linksauto
tbstyletop
diagramDisplayName
lboxfalsetrue
diagramWidth2454
revision1

...