Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt
hiddentrue

1.4.0


Voor u ligt release  Insert excerptAfsprakenset release 1.4.0Afsprakenset release 1.4.0nopaneltruerelease %versie_afsprakenstelsel van de afsprakenset van het MedMij Afsprakenstelsel. Release Insert excerptAfsprakenset release 1.4.0Afsprakenset release 1.4.0nopaneltrue%versie_afsprakenstelsel is de opvolger van release 1.3.0 %vorige_versie_afsprakenstelsel (zie Changelog).

De afsprakenset draagt bij aan veilige, interoperabele en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en informatiesystemen van zorgaanbieders. Deze afspraken moeten partijen voldoende vertrouwen en mogelijkheden geven om de onderlinge gegevensuitwisseling in de praktijk tot stand te brengen. De afsprakenset is preconcurrentieel. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals softwareleveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers van zorgaanbieders, onder andere via werkgroepen op de onderwerpen informatiestandaarden, gegevensuitwisseling/architectuur, juridisch en governance. Partijen die deelnemen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken. 

Het is mogelijk om beoogd deelname aan het afsprakenstelsel kenbaar te maken middels een aanmelding tot kandidaat-deelnemer. Zie voor meer informatie hierover https://www.medmij.nl/leveranciers/.

Leeswijzer

Wet- en regelgeving vormen de belangrijkste kaders voor de afsprakenset. De set beschrijft alleen dat wat nog niet in wet- en regelgeving is vastgelegd en wat nodig is voor het vertrouwen en de interoperabiliteit van deelnemers in de onderlinge gegevensuitwisseling.

...