Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Updating numbered headings

Bij de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel wordt de een deel van de structuur van USM (Universeel Service Management) aangehouden. De USM-methode voorziet in eenĀ gestandaardiseerd managementsysteem waarmee een serviceorganisatie haar mensen, middelen, werkwijzen en services managet. Dat doet USM door het expliciet specificeren van een servicemanagementarchitectuur.

1. Het USM model binnen MedMij

Voor de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel is de volledige USM-methode te uitgebreid bevonden. Daarom is besloten alleen de onderdelen toe te passen die op deze pagina beschreven staan.Image Removed

...