Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

In de beschrijving van client_id binnen de Token interface wordt verwezen naar een verlopen draft document van IETF. Deze draft is, na een aantal tussenliggende versies, vervangen door RFC8705.

OplossingsrichtingDe beschrijving moet verwijzen naar het juiste document en de verplicht van client_id duidelijk beschrijven.


Aanpassing van

Tekstuele wijziging van de Token interface.

Impact op rollen

Geen, dit is een tekstuele wijziging. De eisen aan proces en functionaliteit blijven hetzelfde.

Impact op beheer

Geen, dit is een tekstuele wijziging. De eisen aan proces en functionaliteit blijven hetzelfde.

Impact op RnA

Geen, dit is een tekstuele wijziging. De eisen aan proces en functionaliteit blijven hetzelfde.

Impact op Acceptatie

Geen, dit is een tekstuele wijziging. De eisen aan proces en functionaliteit blijven hetzelfde.

PIA noodzakelijk
 •   
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


EigenaarCasper van der Harst Bouke de Boer


Implementatietermijn1.4.0


Motivatie verkorte RFC procedure (patch)Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad


Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •   
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •   
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •   
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •   
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •   
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •   
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •   
14 Uitwisseling is een keuze
 •   
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •   
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •   
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •   
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •   
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •   
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •   
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •   
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •   
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •   
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •   
ToelichtingUitwerking

...

Oud

 • De OAuth 2.0-specificatie stelt deze parameter niet verplicht indien de OAuth Client zich authenticeert, hetgeen in het MedMij Afsprakenstelsel gebeurt door middel van mutual TLS. En de noodzaak van het gebruik ervan wordt beperkt door verantwoordelijkheid 4 op deze pagina, die borgt dat het access token alleen wordt verstrekt aan de OAuth Client aan wie de OAuth Resource Owner toestemming heeft verleend. In hoofdstuk 2 van een Internet-Draft ter zake wordt echter gesteld dat de client_id toch gebruikt moet worden ingeval mutual TLS wordt gebruikt.

...

Nieuw

 • Het gebruik van client_id is verplicht. Conform het hoofdstuk 'Netwerk' moet al het netwerk-verkeer beveiligd worden met TLS. In hoofdstuk 2 van RFC8705 staat beschreven aan welke eisen voldaan moet worden bij een combinatie van OAuth2 en mutual TLS.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

Attachments