Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • "presenteer landingspagina" toegevoegd, tussen "creĆ«er sessie Verzamelen" en "vraag om authenticatie". (RFC0032)
 • Momenten van "instaan voor beschikbaarheid" duidelijker weergegeven. (RFC0015)
 • Foutieve relatie verwijderd tussen "ontvang access token" en "kies nader".
 • Namen gelijkgetrokken met andere diagrammen.

UCI, Totaalperspectief

Image RemovedImage Added

UCI, PGO Server

 • Foutieve relatie verwijderd tussen "start Verzamelen" en "vraag access token".

Image RemovedImage Added

UCI, Authorization & Resource Server

 • Lege stappen toegevoegd voor de leesbaarheid.

Image RemovedImage Added

UCI, Gebruiker

 • Lege stap toegevoegd in de tweede kolom voor de leesbaarheid.
 • Foutieve relatie tussen "autoriseer" en "Kies nader" verwijderd.
 • PGO Presenter toegevoegd in de naam van de tweede kolom.

Image RemovedImage Added

UCI, Frontchannel en backchannel

 • Naam gewijzigd naar UCI Verzamelen (Frontchannel en backchannel)

UC en UCI (draw.io, 12 jul 2019)-front-back UCI Verzamelen.pngImage RemovedUC en UCI (draw.io, 12 jul 2019)-front-back UCI Verzamelen.pngImage Added