Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Introductie
RFC paginaRFC

RFC0018

Samenvatting

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over die juridische architectuur.  Daarom wil MedMij met deze RFC de (al bestaande) juridische architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel verhelderen en herkenbaar deel laten zijn van de architectuur van het stelsel. 

Verwachtte doorlooptijd


Resultaat

Expertsessie 11 september 2020

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=UnQTCFUOCA0&feature=youtu.be

Belangrijkste punten:

De vraag is of er ook een juridische acceptatietest komt, naast alle andere acceptatietesten. De deelnemers geven aan dat verdere verzwaring van de acceptatietesten op dit punt ongewenst is. De juridische architectuur wordt wel als waardevolle toevoeging gezien. Met name ook geeft het duidelijkheid voor zorgaanbieders.

Voorzitter(s)Bouke de Boer
Deelnemers

Henk Groen (Winbase), Hans Mulder (ChipSoft), Vicent van den Berg (ChipSoft.), Jacobine Wieggers (LSP+), Wil Janssen (InnoValor), Jeroen Cornelissen (Selfcare), Marcel Heldoorn (Patiënt Federatie), Martijn Vermeulen (PGO on Air)


Bijeenkomsten (Verslagen van bijeenkomsten op onderliggende pagina's)

...