Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: kleine aanpassing

...

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135104668 toevoegen aan inleiding:

2. Hertest op initiatief van de Deelnemer, omdat de geldigheidsduur van diens testresultaten dreigt te verlopen. (Deze situatie doet zich nooit voor met betrekking tot de ondersteuning van Systeemrollen, omdat de testresultaten daarvan een onbeperkte geldigheid hebben.)

Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135104668 toevoegen aan tweede alinea:

De testresultaten hebben een beperkte geldigheidsduur van 365 dagen vanaf het positief doorlopen van de test. De testresultaten Uitzondering daarop zijn de testresultaten met betrekking tot de ondersteuning van Systeemrollen Systeemrollen, deze hebben een onbeperkte geldigheid.  Info
titleToelichting

Gedurende de geldigheid van een Gegevensdienst is een Deelnemer ervoor verantwoordelijk de Systeemrollencorrect te ondersteunen conform de daarbij behorende specificaties (conform verantwoordelijkheid 2 op de Applicatielaag). Sommige Kwalificatieloketten bieden een externe toets op de correcte implementatie van de Systeemrollen

, indien

 indien een deelnemer dit wenst:

  • na een wijziging in zijn applicatie (voor Dienstverleners Persoon of Dienstverleners Zorgaanbieder),
  • in een achterliggend bronsysteem (voor Dienstverleners Zorgaanbieder),
  • en/of combinatie van applicatie met achterliggend bronsysteem (voor Dienstverleners Zorgaanbieder). 
Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135104668 boven kopje 'Situatie 3 en 4' toevoegen (onder infobox):

...