Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Repair Jira Macros

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Kwetsbaarheid in OAuth opheffen

Oplossingsrichting

Authorization server extra controle(s) voorschrijven.

Redirect url toevoegen aan OCL en controle hierop voorschrijven.

Aanpassing van

Authorisation interface (AS)

Impact op rollen

DVZA, DVP

Impact op beheer

Geen

Impact op RnA

Schema OCL aanpassen.

Impact op Acceptatie

Ja, controle op redirect url tegen waarde in OCL toevoegen.

Gerelateerd aan (Jira issues)

AF-1131

Jira Legacy
serverMedMij | AfsprakenstelselSystem JIRA
serverIdc412e2acaf1aa7de-c48ffede-3df131f8-b64aae91-81b6d181926a0deac6bac210
keyAF-898

EigenaarJohan Hobelman, Ron van Holland (Unlicensed)
Implementatietermijn

1.3.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

Chipsoft en Nedap:  Verduidelijken hoe om te gaan met onbekende scope parameters

...

2b. Na ontvangst van een authorization request verifieert de Authorization Server dat:

  • deze GegevensdienstId voorkomt bij de betreffende client_id op de OAuth Client List;
  • zij namens deze Zorgaanbieder deze Gegevensdienst ontsluit;
  • indien in de scope ook subscribe voorkomt:
    • bij de betreffende client_id en Gegevensdienst op de OAuth Client List ook een subscription notification endpoint en een resource notification endpoint voorkomen;
    • zij namens deze Zorgaanbieder ook Abonnementen op deze Gegevensdienst ontsluit, blijkens de Zorgaanbiederslijst.

Slagen niet al deze verificaties, dan behandelt de Authorization Server dit als uitzondering 1b volgens verantwoordelijkheid 6.


Info
titleVerificatie van erkenning op Gegevensdienst

Zo voorkomt de Authorization Server dat gevolg wordt gegeven aan een verzoek dat blijkens de OAuth Client List of Zorgaanbiederslijst niet is toegestaan.


6. Authorization Server en PGO Server behandelen uitzonderingssituaties inzake het authorization interface af volgens onderstaande tabel.

In tabel aanpassen de Melding kolom voor Authorization interface 1b naar:

"conform OAuth 2.0-specificatie, par. 4.1.2.1, met de daar genoemde toepasselijke, zo specifiek mogelijke, error code"

...