Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Encryptie van persoonsgegevens in persoonsdomein moet vrijer en sterker. De huidige eis zie normenkader IB A.10.1.1 stelt minimale en beperkende eisen. Naar aanleiding van vragen van auditors en deelnemers hoe deze norm ingevuld moet worden.

Oplossingsrichting

Specificeer kaders waaraan encryptie moet voldoen met meer keuzevrijheid in de vorm van toegepaste encryptie waardoor het ook wordt toegestaan om bijvoorbeeld persoonsgebonden encryptie toe te passen.  

Aanpassing van

Eis norm 10.1.1: aanpassen zodat ook persoonsgebonden encryptie mogelijk wordt 

Impact op rollen

DVP en DVZA. Vergeet ook niet het versleutelen van logging.

Impact op beheer

Eis moet getoetst worden tijdens jaarlijkse MedMij audit

Impact op RnA

Nee, nu niet voorzien

Impact op Acceptatie

Nee, nu niet voorzien

Gerelateerd aan (Jira issues)

nvt

Eigenaar

Johan Hobelman & Maarten Schmidt MedMij beheerorganisatie (beoogd voor architectuurteam MedMij

Implementatietermijn

Release 1.3.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

Vanuit een deelnemer (DVP) kwam de vraag waarom er alleen disk en/of database level encryptie was toegestaan voor MedMij. Met deze RFC willen wij dit ook mogelijk dat een deelnemer, typische DVP ook andere vormen van encryptie zou kunnen toepassen om het doel van beveiligen van persoonlijke gezondheidsgegevens mogelijk te maken.

ReleasenoteEncryptie is niet meer beperkt tot disk en/of database encryptie  maar er wordt nu verwezen naar de aanbevelingen in https://www.keylength.com/. en geldt voor alle persoonlijke gezondheidsgegevens.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Positief

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Positief

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Positief

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Positief

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

Positief

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Positief

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

Positief

14 Uitwisseling is een keuze

Positief

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Positief

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Positief

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Positief

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Positief

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Positief

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

Positief

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Positief

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Positief

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Positief

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Positief

Uitwerking

A.10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen

...

Rationale

Persoonlijke gezondheidsgegevens moeten versleuteld worden opgeslagen. Dit heeft als doel dat de vertrouwelijkheid en integriteit van de gezondheidsgegevens gewaarborgd is, ook indien:

·      Een bevoegd of onbevoegd persoon toegang krijgt tot de datadrager (het hardware medium)

·      Een bevoegd of onbevoegd persoon toegang verkrijgt tot de logische dataopslag (de database of het gegevensbestand)

Implementatie

Opgeslagen persoonlijke gezondheidsgegevens MOETEN beschermd worden door middel van encryptie. Hiervoor wordt verwezen naar de aanbevelingen die gelden voor 'near term protection' en 'long-term protection' in de aanbevelingen, zie . https://www.keylength.com/

Toelichting

 1. Deze maatregel mag uitgesloten worden indien DVZA onder zijn verantwoording geen persoonlijke gezondheidsgegevens opslaat.
 2. Een overzicht van publicaties is te vinden op https://www.keylength.com/
 3. Er kan gebruik gemaakt worden van de ECRYPT-CSA aanbevelingen, NIST of BSI aanbevelingen
 4. Deze norm betreft alle opgeslagen persoonlijke gezondsheidsgegevens, inclusief logfiles, backups en/of archieven.

NEN 7510:2017

A.10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen

NEN 7510:2011

A.12.3.1 Beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen

...

Auditmethode

 • Stel op basis van de architectuurdiagrammen vast of er wordt voldaan aan de aanbevelingen die gelden voor 'near term protection' en 'long-term protection’ volgens de door deelnemer gekozen invulling van encryptie standaarden en sleutels bijvoorbeeld ECRYPT-CSA,NIST of BSI (zie https://www.keylength.com/). De deelnemer zal moeten aangeven welke encryptiestandaarden en sleutellengtes etc er gekozen zijn voor de opslag van gezondheidsgegevens. 
 • Stel op basis van een steekproef vast of aanbevelingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd zijn.

Verificatie

 • Welke versie van de aanbevelingen is gehanteerd.
 • Welke versie van de architectuurdiagrammen zijn ingezien.
 • Evidence m.b.t. de daadwerkelijke implementatie.


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactMaatregelen
Bijlagen

Attachments