Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

10d. Bron en MedMij Registratie zorgen ervoor dat URL's in de ZAL alleen verwijzen naar de basis url van een Gegevendienst (het hoofdnivo van hoofdniveau van de interface). URL's in de ZAL bevatten geen elementen zoals parameters, verwijzingen of informatie in het path die Gegevensdienst-inhoudelijke zaken aanduiden. De DVZA bewaakt de grens tussen het endpoint-adres en de Gegevensstandaard-specifieke-uitbreiding.

...