Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Use caseStroomdiagram
UC Verzamelenmet
UC Delenmet
UC Abonnerenmet
UC Notificerenmet
Raadplegen dossierzonder
UC Opvragen ZALmet
UC Opvragen OCLmet
UC Opvragen GNLmet


Onder Dossier - Use Cases toevoegen:

1d. (Optioneel) Uitgever biedt Zorggebruiker de use case UC Abonneren om zich bij Bron bij Zorgaanbieder te abonneren op Notificaties die betrekking hebben op een Gegevensdienst. Bij deze use case betrokken rollen gebruiken hiertoe het betreffende stroomdiagram. De UC Abonneren omvat een flow voor het aangaan van een Abonnement en een flow voor het beëindigen van een Abonnement. Beide flows dienen te worden geïmplementeerd.

Info

Toelichting
Deze verantwoordelijkheid introduceert de notie van een Abonnement. Vooralsnog betreft het hier een Abonnement op Notificaties m.b.t. wijzigingen in de (gezondheids)informatie, zoals bekend bij Bron.


1e. Een Uitgever of een Bron die de use case UC Abonneren ondersteunt, dient ook de use case UC Notificeren te bieden. Bij deze use case betrokken rollen gebruiken hiertoe het betreffende stroomdiagram.

Info
Toelichting
Deze verantwoordelijkheid introduceert de notie van een Notificatie. Een Notificatie bevat vooralsnog slechts informatie over het Abonnement waarop het betrekking heeft. Een Notificatie dient door Bron ook te worden gebruikt om Uitgever te informeren een Abonnement op eigen initiatief door de Bron is beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer de Gegevensdienst waarop het Abonnement betrekking had niet langer door de Bron en/of het MedMij afsprakenstelsel wordt ondersteund.


1f. Een Bron die de use case UC Abonneren ondersteunt, dient een Abonnement te beëindigen:

  1. Wanneer het daartoe een verzoek van de Uitgever ontvangt;
  2. Wanneer de einddatum van het Abonnement is bereikt;
  3. Wanneer de Bron en/of de Zorgaanbieder de Gegevensdienst waarop het Abonnement van toepassing is niet langer biedt, of wanneer de Bron de Gegevensdienst waarop het Abonnement van toepassing is niet langer voor betreffende Zorgaanbieder biedt. In deze situatie dient de Bron direct alle Abonnementen waarop de beschreven situatie van toepassing is te beëindigen;
  4. Wanneer de Bron in de OAuth Client List detecteert dat de Uitgever de Gegevensdienst waarop het Abonnement van toepassing is niet langer ondersteunt, of wanneer de Bron in de OAuth Client List detecteert dat de Uitgever die het Abonnement heeft geplaatst niet meer (onder dezelfde naam) bestaat. In deze situatie mag de Bron direct alle Abonnementen waarop de beschreven situatie van toepassing is beëindigen;
  5. Wanneer de Bron na het sturen van een Notificatie ontdekt dat Uitgever het betreffende Abonnement niet kent.


Info

Toelichting

Ad. 1f.3: Er worden geen eisen gesteld omtrent het beëindigen van een Abonnement in geval (gezondheids)informatie van een Zorggebruiker niet langer beschikbaar is bij een Zorgaanbieder, bijvoorbeeld na een dossieroverdracht, of na vernietiging van het dossier. Wanneer deze situatie zich voordoet, zullen simpelweg tot de einddatum van het Abonnement geen Notificaties meer worden gegenereerd.

Ad. 1f.4: Er worden geen specifieke eisen gesteld aan het moment waarop een Bron moet kunnen detecteren dat een Uitgever een gegevensdienst en/of Zorgaanbieder niet langer ondersteund. Detectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens het doorlopen van de UC Notificeren, maar kan ook plaatsvinden bij het verversen van de OAuth Client List of op enig ander moment. Wanneer Bron de Uitgever niet meer in de OAuth Client List kan vinden, dan hoeft en mag ook geen Notificatie meer worden verzonden. Omdat beschreven situatie zich ook voor kan doen wanneer de Oauth Client List in de MedMij Registratie een fout bevat, worden geen harde eisen gesteld aan het onmiddellijk beëindigen van alle Abonnementen waarop de situatie van toepassing is. 

Ad. 1f.5: Wanneer Bron na het sturen van een Notificatie ontdekt dat Uitgever het betreffende Abonnement niet kent, dan dient het bij beëindiging van het Abonnement niet opnieuw een Notificatie te versturen.

1g. Een Bron, die de use case UC Abonneren ondersteunt, dient bij een Abonnement op een Gegevensdienst, die betrekking heeft op de use case UC Verzamelen, binnen één (1) uur na het beschikbaar komen van nieuwe (gezondheids)informatie die binnen de reikwijdte van het Abonnement valt, een Notificatie bij de betrokken Uitgever te plaatsen.

Info

Toelichting
De reikwijdte van een Abonnement wordt afgebakend aan de hand van de betrokken Zorgaanbieder, Gegevensdienst en Zorggebruiker. Notificaties worden geplaatst conform de use case UC Notificeren. M.b.t. het beschikbaar komen van nieuwe (gezondheidsinformatie) dient te worden gerekend met het moment waarop betreffende informatie in de eigen informatiesystemen van Zorgaanbieder (het xIS) ontstaat en (handmatig of automatisch) wordt gemarkeerd als "beschikbaar voor raadpleging door Zorggebruiker".


Op pagina Processen en informatie  onder Autorisatie toevoegen en bijwerken:

Willen we ook 8a aanpassen, zodanig dat bij een actief Abonnement geen toestemming meer hoeft te worden gegeven voor verzamelen en dat een Abonnement ook als beschikbaarheidstoets kan gelden?

Autorisaties:

8c. Bron vergewist zich ervan, elke keer opnieuw, voordat hij Zorggebruiker een Abonnement bij Zorgaanbieder laat nemen, dat Zorggebruiker uitdrukkelijk Toestemming heeft gegeven aan Zorgaanbieder om notificaties, betreffende de in de Gegevensdienst betrokken (gezondheids)informatie, aan Uitgever ter beschikking te laten stellen. De vraag om Toestemming heeft een vaste formulering, die is opgenomen in de UC Abonneren.

Toelichting

Bron haalt dus ook voor het beschikbaar kunnen stellen van Notificaties een Toestemming op bij de Zorggebruiker. Deze toestemming hoeft slechts te worden opgehaald bij het aangaan van het Abonnement en blijft geldig voor de duur van het Abonnement.

...