Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Onderstaande tabel toont de verschillende toestemmingssituaties.

#

OTV-code*

Omschrijving

Toestemmingsvraag voor burger (verplicht)

Geldigheidsduur van de toestemming

Benodigde autorisatietokens

Van toepassing zijn set van toestemmingen

1

SIT001

Dossierhoudersknop voor huisartsen en huisartsenposten waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen alleen uitgewisseld worden met huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken.

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

1

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

2

SIT002

Dossierhoudersknop voor ziekenhuizen, medische centra en klinieken, waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen alleen uitgewisseld worden met huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken.

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

2

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

3

SIT003

Dossierhoudersknop voor Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen alleen uitgewisseld worden met huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken.

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

3

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

4

SIT004

Dossierhoudersknop voor apotheken waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen alleen uitgewisseld worden met huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken.

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medicatiegegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

4

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medicatiegegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen en apotheken, als dat voor uw behandeling nodig is?

5

SIT005

Opvraging huisartsgegevens voor huisartsen en huisartsenposten.

* Het is mogelijk dat deze situatiecode in de toekomst wordt uitgefaseerd. Het wordt aangeraden om voor deze situatie SIT008 te gebruiken.

Geeft u uw huisarts toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere huisartsen, zoals met ons, als dat voor uw behandeling nodig is? Deze toestemming is 72 uur geldig en vervalt hierna automatisch.

72 uur of tot wijziging door de patiënt

Mandaat-, inschrijf- en transactietoken

5

6

SIT006

Opvraging huisartsgegevens voor ambulance. Toestemmingskeuze is ook van toepassing op spoedsituaties.

* Het is mogelijk dat deze situatiecode in de toekomst wordt uitgefaseerd. Het wordt aangeraden om voor deze situatie SIT009 te gebruiken.

Geeft u uw huisarts toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan ambulancediensten, zoals met ons,  ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen, als dat voor uw behandeling nodig is? Deze toestemming is 72 uur geldig en vervalt hierna automatisch.

72 uur of tot wijziging door de patiënt

Mandaat-, inschrijf- en transactietoken

6

7

SIT007

Opvraging huisartsgegevens voor SEH met beperkte geldigheidsduur. Toestemmingskeuze is ook van toepassing op spoedsituaties.

* Het is mogelijk dat deze situatiecode in de toekomst wordt uitgefaseerd. Het wordt aangeraden om voor deze situatie SIT010 te gebruiken.

Geeft u uw huisarts toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan ziekenhuizen, zoals met ons, en andere medisch specialistische instellingen, als dat voor uw behandeling nodig is? Deze toestemming is 72 uur geldig en vervalt hierna automatisch.

72 uur of tot wijziging door de patiënt

Mandaat-, inschrijf- en transactietoken

6

8

SIT008

Opvraging huisartsgegevens en medicatiegegevens voor huisartsen en huisartsenposten (HAP). Toestemming is ook van toepassing op Spoedsituaties.

Geeft u uw huisarts en uw apotheker toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere huisartsen, zoals met ons, als dat voor uw behandeling nodig is? Deze toestemming is 72 uur geldig en vervalt hierna automatisch.

72 uur of tot wijziging door de patiënt

Mandaat-, inschrijf- en transactietoken

7

9

SIT009

Opvraging huisartsgegevens en medicatiegegevens voor ambulance. Toestemming is ook van toepassing op Spoedsituaties.

Geeft u uw huisarts en uw apotheker toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan ambulancediensten, zoals met ons,  ziekenhuizen en andere medisch specialistische instellingen, als dat voor uw behandeling nodig is? Deze toestemming is 72 uur geldig en vervalt hierna automatisch.

72 uur of tot wijziging door de patiënt

Mandaat-, inschrijf- en transactietoken

8

10

SIT010

Opvraging huisartsgegevens en medicatiegegevens voor SEH met beperkte geldigheidsduur. Toestemming is ook van toepassing op Spoedsituaties.

Geeft u uw huisarts en uw apotheker toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan ziekenhuizen, zoals met ons, en andere medisch specialistische instellingen, als dat voor uw behandeling nodig is? Deze toestemming is 72 uur geldig en vervalt hierna automatisch.

72 uur of tot wijziging door de patiënt

Mandaat-, inschrijf- en transactietoken

8

11

SIT011

Dossierhouders toestemmingsknop voor Huisartsen en huisartsenposten waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen uitgewisseld worden met alle categorieën raadplegers

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

9

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

12

SIT012

Dossierhouders toestemmingsknop voor Apotheken waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen uitgewisseld worden met alle categorieën raadplegers

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

10

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

13

SIT013

Dossierhouders toestemmingsknop voor Ziekenhuizen, medische centra en klinieken waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen uitgewisseld worden met alle categorieën raadplegers

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

11

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

14

SIT014

Dossierhouders toestemmingsknop voor Verpleging en verzorging waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen uitgewisseld worden met alle categorieën raadplegers

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

12

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

15

SIT015

Dossierhouders toestemmingsknop voor Geestelijke gezondheidszorg waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen uitgewisseld worden met alle categorieën raadplegers

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

13

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

16

SIT016

Dossierhouders toestemmingsknop voor Overige zorg waarbij de eigen organisatie de bronhouder is. Gegevens mogen uitgewisseld worden met alle categorieën raadplegers

Geeft u ons toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

Onbeperkt, tot wijziging door de patiënt

Transactietoken

14

Geeft u <gevelnaam zorgaanbieder> toestemming om uw noodzakelijke medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders als dat voor uw behandeling nodig is?

*De OTV-code in wordt alleen gebruikt als (technische) code in de elektronische communicatie met Mitz. Deze heeft verder geen algemene betekenis.

...

Onderstaande tabel toont de verschillende toestemmingssets.

#

OTV-code*

Omschrijving toestemmingsset

Toestemmingsmogelijkheid

Categorie dossierhouder

Gegevenscategorie

Categorie raadpleger

1

SET001

Toestemmingsset t.b.v. dossierhoudende huisartsen, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken

1.1

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

1.2

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Apotheken

1.3

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

2

SET002

Toestemmingsset t.b.v. dossierhoudende ziekenhuizen en medische centra en klinieken, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken

3.1

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

3.2

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Apotheken

3.3

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

3

SET003

Toestemmingsset t.b.v. dossierhoudende GGZ instellingen, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken

6.1

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

6.2

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Apotheken

6.3

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

4

SET004

Toestemmingsset t.b.v. dossierhoudende apotheken, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra en apotheken

2.1

Apotheken

Medicatiegegevens

Huisartsen en huisartsenposten

2.2

Apotheken

Medicatiegegevens

Apotheken

2.3

Apotheken

Medicatiegegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

5

SET005

Toestemmingsset t.b.v. opvragen van huisartsgegevens door huisartsen en huisartsenposten

1.1

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

6

SET006

Toestemmingsset t.b.v. opvragen van huisartsgegevens door ambulancediensten en ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

1.2

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

7

SET007

Toestemmingsset voor opvragen van gegevens bij huisartsen en apotheken door huisartsen en huisartsenposten (HAP)

1.1

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

2.1

Apotheken

Medicatiegegevens

Huisartsen en huisartsenposten

8

SET008

Toestemmingsset voor opvragen van gegevens bij huisartsen en apotheken door ambulancediensten en ziekenhuizen

1.3

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

2.3

Apotheken

Medicatiegegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

9

SET009

Toestemmingsset tbv individuele dossierhoudende huisartsen, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door alle raadpleegcategorieën

1.1

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

1.2

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Apotheken

1.3

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

1.4

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Verpleging en verzorging

1.6

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

1.7

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

10

SET010

Toestemmingsset tbv individuele dossierhoudende apotheken, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door alle raadpleegcategorieën

2.1

Apotheken

Medicatiegegevens

Huisartsen en huisartsenposten

2.2

Apotheken

Medicatiegegevens

Apotheken

2.3

Apotheken

Medicatiegegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

2.4

Apotheken

Medicatiegegevens

Verpleging en verzorging

2.6

Apotheken

Medicatiegegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

2.7

Apotheken

Medicatiegegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

11

SET011

Toestemmingsset tbv individuele dossierhoudende ziekenhuizen, medische centra en klinieken, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door alle raadpleegcategorieën

3.1

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

3.2

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Apotheken

3.3

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

3.4

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Verpleging en verzorging

3.6

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

3.7

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

12

SET012

Toestemmingsset tbv individuele dossierhoudende zorgaanbieders in verpleging en verzorging, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door alle raadpleegcategorieën

4.1

Verpleging en verzorging

Behandelgegevens

Huisarten, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verpleging en verzorging, laboratoria en diagnostische centra

4.2

Verpleging en verzorging

Behandelgegevens

Apotheken

4.7

Verpleging en verzorging

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

13

SET013

Toestemmingsset tbv individuele dossierhoudende zorgaanbieders in de GGZ, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door alle raadpleegcategorieën

6.1

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

6.2

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Apotheken

6.3

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

6.4

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Verpleging en verzorging

6.6

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

6.7

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

14

SET014

Toestemmingsset tbv individuele dossierhoudende zorgaanbieders in overige zorg, bevat de keuzemogelijkheden waarvoor de eigen organisatie de bronhouder is voor raadpleging door alle raadpleegcategorieën

7.1

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

Behandelgegevens

Huisarten, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verpleging en verzorging, laboratoria en diagnostische centra

7.2

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

Behandelgegevens

Apotheken

7.3

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

*De OTV-code wordt alleen gebruikt als (technische) code in de elektronische communicatie met Mitz. Deze heeft verder geen algemene betekenis.