Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Type

Document

Versie

Toelichting

Document

Programma van eisen (PvE)

PvE AMC Aansluiting Mitz Connector

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor het toetreden van een MC-leverancier met een Mitz Connector

View file
nameVZVZ_Mitz_PvE_AMC_Aansluiting_Mitz-connector_v3.8.1.ad1.pdf

PvE AUS

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor het toetreden van een US-leverancier met ingebouwde Mitz Connector-functionaliteit.

Deze PvE wordt in de volgende architectuurversie uitgefaseerd en vervangen voor de PvE AMC. Nieuwe leveranciers die nog niet begonnen zijn met het inbouwen van Mitz Connector-functionaliteit op basis van de PvE AUS, dienen de PvE AMC te gebruiken voor de ontwikkeling van de Mitz Connector-functionaliteit.

View file
nameVZVZ_Mitz_PvE_AUS_Aansluiting_Uitwisselingssystemen_v3.8.1.ad1.pdf

PvE AXI Aansluiting XIS

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor het aansluiten van een XIS voor de snelkoppeling naar MijnMitz en de toestemmingsknoppen.

View file
nameVZVZ_Mitz_PvE_AXI_Aansluiting_XIS_v3.8.1.ad1.pdf

PvE ZNP

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor gebruik van Zorgverlener-namens-patiëntfuncties. Dit document is alleen van toepassing wanneer één van de aangesloten XIS’en gebruik maakt van de dossierhouders- of raadplegersknop.

View file
nameVZVZ_Mitz_PvE_ZNP_Zorgverlener_Namens_Patient_v3.8.1.ad1.pdf

Implementatiehandleiding (IH)

Implementatiehandleiding_Migreren-Abonneren-Notificeren-Registreren Toestemming

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor het gebruik van de koppelvlakken: abonneren, notificeren, het toestemmingsbericht en migratiebericht.

View file
nameVZVZ_Mitz_Implementatiehandleiding_Migreren-Abonneren-Notificeren-Registreren Toestemming v3.8.1.ad1.pdf

Implementatiehandleiding_OpenGesloten

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor het gebruik van de koppelvlakken: open autorisatievraag en gesloten autorisatievraag.

View file
nameVZVZ_Mitz_Implementatiehandleiding_OpenGesloten_v3.8.1.ad1.pdf

IH Security Tokens Generiek

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor het generiek gebruik van security-tokens op de koppelvlakken tussen een Mitz Connector en Mitz.

View file
nameVZVZ_Mitz_Implementatiehandleiding_Security_Tokens_Generiek_v3.8.1.ad1.pdf

IH Zorgverlener Namens Patiënt

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor de Zorgverlener-namens-patiëntfuncties: Samen-naar-MijnMitz, dossierhoudersknop en raadplegersknop.

View file
nameVZVZ_Mitz_Implementatiehandleiding_ZNP_v3.8.1.ad1.pdf

IH Berichtauthenticatie

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor de implementatie van het transactietoken op de koppelvlakken tussen Mitz en een Mitz Connector dat door de zender (optioneel) wordt meegestuurd met een bericht.

View file
nameVZVZ_Mitz_Implementatiehandleiding_Berichtauthenticatie_v3.8.1.ad1.pdf

Overige documenten

Afkortingen- en begrippenlijst

3.8.1.ad1

Overzicht van algemene en gehanteerde afkortingen en begrippen in de Mitz-documentatie.

View file
nameVZVZ_Mitz_Afkortingen en Begrippenlijst_v3.8.1.ad1.pdf

Releasenotes architectuurdocumentatie

3.8.1.ad1

De releasenotes beschrijft beschrijven de veranderingen in de documentatie van de Mitz-architectuur architectuurdocumentatie ten opzichte van de vorige versie van de Mitz-architectuurdocumentatie.

View file
nameVZVZ_Mitz_Releasenotes bij architectuurdocumentatie versie 3.8.1.ad1.pdf

...