Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Onderstaande tabel bevat de wijzigingen t.o.v. de vorige versie 1.0 van het Afsprakenstelsel.

...

Onderstaande tabel bevat de wijzigingen t.o.v. de vorige versie 1.0 van het Afsprakenstelsel.

...