Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Versie

Status

Ingangsdatum

Geldig tot

1.0.12

Actuele versie

Onder Release-informatie staan onder andere de belangrijkste wijzingen in de versie ten opzichte van de voorgaande versie van het Afsprakenstelsel.

...