Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het Afsprakenstelsel wordt beheerd en doorontwikkeld in samenspraak met zorgaanbieders, leveranciers en burgers. In deel 2. Governance staat beschreven welke partijen een rol hebben bij wijzigingen in het Afsprakenstelsel en het proces rondom een nieuwe release.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige en voorgaande toont de actieve releases van het Afsprakenstelsel.

Versie

Status

Ingangsdatum

Geldig tot

1.0.1

Actuele versie

01 Jun

-

Onder Release-informatie staan onder andere de belangrijkste wijzingen in de versie ten opzichte van de voorgaande versie van het Afsprakenstelsel.

...